biodiversity

biodiversity
biologinė įvairovė statusas Aprobuotas sritis karo inžinerija apibrėžtis Gyvųjų žemės, jūrų ir kitų vandens ekosistemų, taip pat kitų organizmų ir ekologinių kompleksų įvairovė, įskaitant vidurūšinę, tarprūšinę ir ekosistemų įvairovę. atitikmenys: angl. biodiversity pranc. biodiversité šaltinis STANAG 2545 „NATO aplinkos apsaugos terminų aiškinamasis žodynas“

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • biodiversity — also bio diversity, by 1988, from BIO (Cf. bio ) + DIVERSITY (Cf. diversity) …   Etymology dictionary

  • biodiversity — ► NOUN ▪ the variety of plant and animal life in the world or in a particular habitat …   English terms dictionary

  • biodiversity — [bī′ōdə vʉr′sə tē, bī′ōdīvʉr′sə tē] n. diversity, or variety, in the living things in a particular area, region, etc. at a particular time …   English World dictionary

  • Biodiversity — Some of the biodiversity of a coral reef …   Wikipedia

  • biodiversity — /buy oh di verr si tee, duy /, n. diversity of plant and animal species in an environment. [1985 90, Amer.] * * * Quantity of plant and animal species found in a given environment. Sometimes habitat diversity (the variety of places where… …   Universalium

  • biodiversity — adj. Biodiversity is used with these nouns: ↑conservation …   Collocations dictionary

  • biodiversity — bi|o|di|ver|si|ty [ˌbaıəudaıˈvə:sıti, dı US ˌbaıoudaıˈvə:r , dı ] n [U] technical the variety of plants and animals in a particular place ▪ the biodiversity of the rainforest …   Dictionary of contemporary English

  • biodiversity — [[t]ba͟ɪoʊdaɪvɜ͟ː(r)sɪti[/t]] N UNCOUNT Biodiversity is the existence of a wide variety of plant and animal species living in their natural environment …   English dictionary

  • biodiversity — /baɪoʊdəˈvɜsəti/ (say buyohduh versuhtee) noun the variety of species of plants, animals and microorganisms, their genes, and the ecosystems they comprise, often considered in relation to a particular area: threats to coastal biodiversity.… …   Australian-English dictionary

  • biodiversity — biologinė įvairovė statusas Aprobuotas sritis ūkinių gyvūnų ir paukščių genetiniai ištekliai apibrėžtis Gyvųjų organizmų rūšių, jų bendrijų, buveinių, ekosistemų ir genetinė įvairovė. atitikmenys: angl. biodiversity; biological diversity šaltinis …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”